RIM

Trajanje putovanja: 
6 dana
Prevoz: 
AUTOBUSOM
Polazak: 
10.11.2017
Cena: 
145€

1.dan Beograd

Polazak  iz Beograda u 16h, proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije, prema Italiji. Usputne pauze po potrebi radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja.  
2.dan Rim Dolazak u Rim u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada, koji je star 28 vekova. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje.    
3.dan  Rim-Tivoli-Rim
Doručak. U prepodnevnim satima obilazak Rima: Termini, Crkva Setog Petra u lancima /statua Mikelandjelovog Mojsija/, Forum Romanum sa Koloseumom, Trg Venecija sa Trajanovim forumom, Palata Venecija, Fontana Di Trevi, Španski trg... Nakon obilaska, slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U podnevnim časovima mogućnost organizovanja fakuktativnog obilaska Tivolija – drevnog grada u blizini  Rima. Obilazak Vile d Este, koju je na ostacima vile cara Hadrijana izgradio kardinal d Este, kao svoj letnjikovac, gde je preusmerio tok vode i napravio bez postrojenja velelepne  fontane, vodoskoke. Povratak u hotel. Noćenje.   
4.dan  Rim-Napulj-Rim
Doručak. Nakon doručka, slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja  fakultativnog odlaska do Napulja, najvećeg grada južne Italije i sedišta regije Kampanje. Po dolasku, panoramski obilazak Napulja: srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevska palata, Pasaž Umberta I, trgovačka ulica Toledo, turistička luka. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Polazak ka Rimu u popodnevnim satima. Dolazak u hotel u večernjim satima. Noćenje .                        
5.dan  Rim-Vatikan-Rim
Doručak. Nakon doručka, napuštanje hotela i mogućnost fakultativne posete Vatikanu sa lokalnim vodičem. Obilazak  sklopa Vatikanskih palata, Sikstinske Kapele sa freskama Mikelandjela, Botičelija i drugih velikih slikara, bazilike Sv.Petra… Posle obilaska, slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U vecernjim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim pauzama po potrebi.     .                
6.dan  Beograd
Dolazak u Beograd popodnevnim satima.      

Cena aranžmana: 145€

Aranžman sadrži:
-prevoz visokopodnim turističkim autobusom /klima,tv,dvd,/ na navedenoj relaciji, 
-smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom hotelu 3* u centru Rima (Hotel Philia)
-smeštaj u 1/2 i  1/2 +1 sobama,
-obilaske prema programu, Rim (panorama grada),
-usluge licenciranog pratioca grupe,
-troškovi organizacije i realizacije aranžmana.

Aranžman ne sadrži:
-gradsku komunalnu taksu u Rimu (uključujući i okolinu) koja je stupila na snagu 01.09.2014. i to : za hotele sa 3*-4 € dnevno, a za hotele sa 4* - 6 € dnevno i plaća se na recepciji hotela. 
-međunarodno putno osiguranje.  Preporuka agencije je da putnik poseduje ovu vrstu osiguranja.
-fakultativne izlete  sa ulaznicama.
Cene fakultativnih izleta   :
-Vatikan - 35 € odrasli/  30 € deca
-Tivoli     - 25 € odrasli / 15 € deca
-Napulj   - 35 €odrasli / 25 € deca
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika
Informacije o hotelu: Hotel Philia 3* - Hotel se nalaze u blizini centra grada, oko pet minuta hoda od stanice Termini i Trga Republike, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto. www.hotelphilia.it
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
• Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
• Plaćanje može biti:1) avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Atlantic Travel & Service ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do šest jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu) zaključno sa decembrom 2017.; čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;
b) platnim karticama (Visa, Master, Banca Intesa-e) na maksimalno šest mesečnih rata - zaključno sa decembrom 2017, kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Atlantic Travel & Service ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express i Dina).

OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA ORGANIZACIJU PUTOVANJA
• Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
• U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
• Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
• Organizator putovanja ima licencu OTP 325/2010 izdatu 18. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije.
• Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.– EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0122/2017 od 04.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod 12 Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300056381 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.