BUDIMPEŠTA I BEČ

Trajanje putovanja: 
5 DANA/3 NOĆENJA
Prevoz: 
Autobus
Polazak: 
29.12.2018
Cena: 
169 €

sa posetom Sent Andreji
5 dana (3 noćenja sa doručkom u Budimpešti u hotelima kategorije  3*) – autobusom

Polazak: 29. decembar 2018. (povratak: 2. januar 2019);  

Budimpešta, jedan od najlepših srednjoevropskih gradova, nastala je spajanjem Budima, stare ugarske prestonice na desnoj i Pešte na levoj obali Dunava (1873). Za samo par decenija Budimpešta je izrasla u istinski velegrad, drugi po značaju u Austrougarskoj carevini, dostojan Beča, sa impresivnim javnim građevinama, uređenim avenijama, prostranim parkovima na rečnim ostrvima, lepim mostovima,metroom…Njena znamenita arhitektonska ostvarenja – Budimski dvorac, avenija Andraši sa Trgom heroja i Milenijumska podzemna železnica – proglašeni su delovima svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO–a.

1. dan (subota, 29.decembar 2018.) BEOGRAD– BUDIMPEŠTA  
Sastanak putnika u 22:30 h. Polazak autobusa 23:00h. Polazak iz Novog Sada u 00:15h ispred železničke stanice (kod lokomotive), polazak iz Subotice u 01:30h. Noćna vožnja. 
2. dan (nedelja, 30.decembar 2018.) BUDIMPEŠTA 
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Razgledanje grada autobusom i pešice: Milenijumski trg gde se nalaze Muzeji lepih umetnosti, Cirkus, Luna park, dvorac Vajdahunjadi, čuveni restoran Gundel… Vožnja bulevarom Andraši, Trg Oktogon, muzička akademija Franc List, Opera, bazilika sv. Stefana, Parlament Mađarske… Prelazak preko Lančanog mosta i vožnja do Budima. Obilazak Budimske tvrđave, zatim Ribarske kule, crkve Matije Korvina, Kraljevske palate, Taban varoši, "Zlatnog jelena" u kome je osnovana Matica srpska, Srpskog (Rac) kupatila, Citadele sa spomenikom sv. Gelertu i Spomenikom slobode. Prelazak mosta Eržebet na peštansku stranu do Beogradskog keja. Šetnja ulicom Vaci do poslastičarnice Žarbo. Smeštaj u hotel. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta "Budimpešta sa Dunava". Noćenje.
3.dan (ponedeljak, 31.decembar 2018.) BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA – BUDIMPEŠTA
Doručak. Fakultativni poludnevni izlet "Sent Andreja" najvećeg centra srpske duhovnosti i kulture u Mađarskoj i sedište Budimske eparhije  Srpske pravoslavne crkve. Grad se nalazi u sastavu Peštanske županije, oko 25 km severozapadno od Budimpešte. Izgradio se najvećim delom dolaskom Srba posle velike seobe a zatim i naseljavanjem stanovnišva iz Dalmacije, Slovačke i Nemačke. U njemu su u 19. veku živeli ili boravili mnogi viđeni Srbi: Sima Milutinović Sarajlija, Sima Tekelija, Jakov Ignjatović, Jovan Hažić, Jovan Jovanović Zmaj, dr Jovan Subotić, Đura Daničić… Po dolasku, obilazak pešice centra Sent Andreje: spomenik Vuku Karadžiću, spomen kuća Jakova Ignjatovića, Trgovački trg, Saborna crkva, Preobražanska crkva, Grčka crkva, krst cara Lazara… Slobodno popodne. Mogućnost  fakultativnog dočeka Nove godine na brodu koji plovi Dunavom od 22.00 do 02.00 sati ili individualnog dočeka Nove godine u centru Budimpešte. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
4. dan  (utorak, 1.januar 2019.) BUDIMPEŠTA – BEČ  
Doručak. Celodnevni fakultativni izlet u Beč. Panoramsko  razgledanje grada: Opera, dvorac Hofburg, sa komleksom imperijalnih palata, Parlament,  spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater – zabavni park sa velikim točkom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine,, Dunavski toranj,  katedrala sv. Stefana, Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg.Povratak u Budimpeštu. Noćenje.
5. dan (sreda, 02.januar 2019.) BUDIMPEŠTA – PARLAMENT – BEOGRAD
Doručak. Pre podne, fakultativna poseta jednoj od najlepših i najprostranijih javnih građevina u Evropi, zgradi mađarskog Parlamenta, sa fasadom prema Dunavu, dugom 270 metara, koja je izgrađena u neogotskom stilu. U njoj se čuvaju vredne nacionalne relikvije među kojima i kruna Stefana I Arpada (997 – 1038), prvog mađarskog kralja, koji je preveo svoj narod u hriščanstvo i proglašen svecem…. Slobodno vreme. Povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim satima.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 169 evra
Doplata za jednokrevetnu sobu je 89 evra

UMANJENJA
- Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
- Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)

OPCIONE DOPLATE
- Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
- Doplata za dodatno sedište: 45 evra

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
- autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom
- Tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije  tri zvezdice u Budimpešti
- Razgledanje Budimpešte
- usluge vodiča
- troškovi organizovanja putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
- fakultativni izleti i posete
- međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

SMEŠTAJ
- Hotel HUNGUEST MILLENNIUM *** ili sličan
Hotel se nalazi u centru grada, na metro liniji 3 (stanica Nagyvárad tér ili Népliget). Ima recepciju, aperitiv bar, restoran i besplatan Wi–Fi internet. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom i fenom, standardno opremljene klima uređajem, telefonom, TV–om. Bife doručak – samoposluživanje
- Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNE IZLETI I POSETE
- Doček Nove godine na brodu koji plovi Dunavom od 22.00 do 02.00 sata. Cena: 65 evra. U cenu je uključeno  novogodišnja večera – samoposluživanje ,  0,2 l crnog ili 0,2 belog vina,  mineralna voda,  kafa i  čaša šampanjca.
- Izlet autobusom i brodom "Budimpešta sa Dunava". Cena: 15 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom do pristaništa, rezervacija, jednočasovna vožnja brodom, usluge vodiča i čaša šampanjca.
- Poludnevni izlet autobusom "Sent Andreja" Cena: 10 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom i usluge vodiča.
- Celodnevni izlet  "Beč" Cena: 30 evra U cenu je uključeno: prevoz autobusom i usluge vodiča.
- Poseta mađarskom Parlamentu  Cena: 20 evra za odrasle; 14 evra za decu. U cenu je uključeno: prevoz autobusom od hotela do
Parlamenta, rezervacija, ulaznica ii usluge lokalnog vodiča.
Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Mađarskoj, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 30 učesnika za njihovu realizaciju.  U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti i posete bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "BUDIMPEŠTA I BEČ"
- Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana pre polaska na put ili do popune mesta.
- Potrebno je najmanje 35 putnika za realizaciju ovog putovanja.
- Uz blagovremeni upit u poslovnicama agencije postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.
- Umanjenje cene putovanja za putnike koji koriste sopstveni prevoz je 25 evra.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
- Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organozatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE
- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
- Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi sad".