ISTANBUL

Trajanje putovanja: 
6 DANA / 3 NOĆENJA
Prevoz: 
Autobus
Polazak: 
29.12.2018.
Cena: 
150 €

ISTANBUL – TOPKAPI – AJA SOFIJA – PLAVA DŽAMIJA – HIPODROM – KRSTARENJE BOSFOROM – VASELJENSKA PATRIJARŠIJA – DOLMABAHČE                                                               
6 dana (3 noćenja sa doručkom)– autobusom
Polazak: 29. decembar 2018. (povratak: 03. januar 2019.)


ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6 veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj. Istanbul godišnje privuče milione turista koji žele

1. dan (subota,29.12.2018.) BEOGRAD
Sastanak putnika u Beogradu u 13:00 h. Polazak autobusa u 13:30 h.  Vožnja kroz Bugarsku kraj Sofije i Plovdiva.
2. dan (nedelja, 30.12. 2018.) ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: staro gradsko jezgro - gde se nalaze Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija i palata Topkapi, bulevar Ataturk, Valensov akvadukt, džamija Sulejmana Veličanstvenog, džamija Mehmed paše Sokolovida, Misirli čaršija, železnička stanica Sirkedži (stanica Orijent ekpresa), prelazak preko Zlatnog roga preko mosta Galata, trg Taksim, rezidencijalni kvart Bešiktaš…Prelazak na azijsku stranu Istanbula, preko mosta na Bosforu.Kraći odmor kod čuvenog vidikovca Čamlidža. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan  (ponedeljak, 31.12.2018.) ISTANBUL
Doručak.U prepodnevnim časovima,  fakultativni izlet autobusom i pešice "Palata Topkapi, Aja Sofija, Plava džamija, antički hipodrom". Poseta palati Topkapi sa nekoliko stotina prostorija, danas pretvorenih u muzej,izgradjenoj na jednom od sedam istanbulskih brežuljaka. Iz ove palate turski sultani su od 1465. gotovo četiri veka, upravljali ogromnim Otomanskim carstvom. Obilazak Aja Sofije ili Crkve svete mudrosti, jednog od najmonumentalnijih hramova ikada izgrađenih u svetu, nemerljive arhitektonske i umetničke vrednosti. Podignuta je u doba cara Justinijana, pretvorena je u džamiju po zauzimanju Carigrada od strane Turaka (1453) po nalogu sultana Mehmeda II Osvajača, kada su joj dodata četiri minareta.  Obilazak džamije sultana Ahmeta III, građene na mestu palate cara Konstantina, poznate kao Plava džamija zbog jedinstvene unutrašnje dekoracije oko 20.000 keramičkih pločica sa motivom cveta lale u pedesetak varjanti,  jedina džamija u islamskom svetu,  pored džamije u Meki  sa šest minareta. Antički hipodrom ili Konstantinov hipodrom je bio središte društvenog života. Slobodno popodne. Individualni doček Nove godine. Noćenje.
4. dan  (utorak, 01.01.2019.) ISTANBUL
Doručak. Poludnevni fakultativni izlet autobusom i brodom "Vaseljenska patrijaršija i krstarenje Bosforom". Poseta Carigradskoj patrijaršiji čije se sedište nalazi u crkvi Sv.Đorđa na obali Zlatnog roga, u nekadašnjem grčkom kvartu Fanar. Carigradska patrijaršija postoji od Vaseljenskog sabora u Carigradu 381.godine.  Vožnja autobusom do pristaništa i ukrcavanje na brod,  krstarenje Bosforskim moreuzom između evropskog i azijskog dela Istanbula, koji je u najužem delu širok samo 660 metara. Fakultativni izlet autobusom "Palata Dolmabahče". Izgrađena kraj Bosfora sredinom 19. Veka, u kombinaciji baroka, rokokoa i turskog imperijalnog stila, palata Dolmabahče je bila zvanična rezidencija sultana. Okružena prekrasnim vrtom, ima 285 soba, 43 salona, šest hamama i raskošan enterijer sa oko 600 umetničkih slika. Iz nje je u izgnanstvo otišao poslednji otomanski sultan Mehmed VI (1922), u njoj se okončao život oca turske nacije Mustafe Kemala Ataturka (1881- 1938). Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan  (sreda, 02.01.2018.)ISTANBUL  
Doručak. Slobodno vreme.Polazak za Beograd oko 15.00 sati.  Noćna vožnje kroz Bugarsku.
6. dan  (četvrtak, 03.01.2018.)BEOGRAD   
Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 150 evra
Doplata za jednokrevetnu sobu je 65 evra

UMANJENJA
Umanjenje za treću odraslu osobu na pomoćnom ležaju: 10%
Umanjenje za dete do 12 godina u sobi sa dve odrasle osobe na pomoćnom ležaju  15% 

OPCIONE DOPLATE
- Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
- Doplata za dodatno sedište: 70 evra

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
- Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
- Tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije *** u Istanbulu
- Razgledanje grada prema programu
- Usluge vodiča
- Troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
- Fakultativni izleti i posete
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

SMEŠTAJ
Hotel ORIENT MINTUR***
Hotel se nalazi u blizini najpoznatijih znamenitosti grada, 1km daleko od Velikog bazara (Kapali čaršije), 800 m od metro stanice Aksaraj. Hotel ima recepciju, restoran i aperitiv bar. Sve sobe su sa kupatilom, fenom, telefonom, TV-om, klimom. Wifi je besplatan u celom hotelu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
- Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI
- Poludnevni izlet autobusom "Palata Topkapi, Aja Sofija", Plava džamija, antički hipodrom"  Cena: 45 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, ulaznice i usluge lokalnog vodiča na našem jeziku.
- Poludnevni izlet autobusom i brodom "Vaseljenska patrijaršija i krstarenje Bosforom" Cena: 20 evra.U cenu je uključeno: vožnja brodom po Bosforu, prevoz autobusom i usluge lokalnog vodiča.
- Poludnevni izlet "Palata Dolmabahče". Cena: 25 evra . U cenu je uključeno: ulaznica, iznajmljivanje slušalica, prevoz autobusom i usluge lokalnog vodiča.
- Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Turskoj, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 20 učesnika za realizaciju ovih izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izleti bi mogli da se realizuje uz korigovanje cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "ISTANBUL"
- Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja.
- Uz blagovremeni upit u poslovnicama agencije, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
- Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije. 3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA
- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
- Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi sad".