RIM

Trajanje putovanja: 
6 DANA/3 NOĆENJA
Prevoz: 
Autobus
Polazak: 
29.12.2018
Cena: 
199 €

RIM – VATIKAN – NAPULJ – FORUM I KOLOSEUM
6 dana (3 noćenja u hotelu kategorije 4* ili 3* u Rimu) – autobusom
Polazak :29. decembar 2018 (povratak: 03. januar 2019)

Lacio sa glavnim gradom Rimom poznat je kao "srce Italije". Rim, "Večni grad" "Caput Mundi", najmoćniji grad u istoriji civilizacije koji vekovima ne gubi primat evropskog i svetskog centra umetnosti, kulture, religije, politike, bogatstva. Nalazi se u centralnom delu zapadne obale Apeninskog poluostrva na reci Tibar, prostire se na čuvenih sedam brežuljaka.U Rimu se nalazi i jedinstvena nezavisna papska država Vatikan, što ga čini i jednim od najvećih svetskih centara hodočašća. Arheološki ostaci velikog antičkog Rima svakako su prvi i najstariji razlog poseta ovom gradu. Grad koji će Vam ostati u nezaboravnom sećanju, grad koji ima jedinstveni splet istorije, neprocenjivih umetničkih vrednosti, tradicije, čari slavne italijanske kuhinje, muzike i neodoljivog šarma, samo su neki od razloga zbog kojih Rim posete milioni turista svake godine.

1. dan (subota, 29.decembar 2018.)   BEOGRAD
 Sastanak putnika u Beogradu u 14:30 sati. Polazak autobusa u 15:00 sati. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.
2. dan  (nedelja, 30.decembar 2018.) RIM  
Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, tvrđava sv. Anđela i Crkva sv. Petra, Via Veneto, Vila Borgeze. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan (ponedeljak 31.decembar 2018.) RIM – PEŠAČKO RAZGLEDANJE – FORUM – KOLOSEUM – RIM
Doručak. Nastavak obilaska grada pešice u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Slobodno vreme. Poludnevni fakultativni izlet "Forum i Koloseum". Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesto na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, "čudo" inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora,  brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada. Forum, centar političkog, sudskog i komercijalnog života u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova. Slobodno vreme. Individualni doček Nove godine na nekom od mnogobrojnih trgova. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
4. dan (utorak, 1.januar 2019.).RIM – NAPULJ – RIM
Doručak. Fakultativni celodnevni izlet "Napulj". Po dolasku obilazak  Napulja, prestonice Kampanije. Panoramsko razgledanje grada čije je staro gradsko jezgro uvršteno na listu svetske kulturne baštine UNESCO–a. Trg Garibaldi, ulice Umberta I, Anžujskog dvorca, lučkih dokova, kraljevske palate, galerije Umberta I, Nacionalnog teatra, Trga plebiscita i trgovačke ulice Via Toledo. Slobodno vreme za šetnju i šoping.  Povratak u Rim. Noćenje.
5. dan (sreda, 2.januar 2019.) RIM – VATIKAN
Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu . Vatikan je najmanja nezavisna država na svetu,  okružena gradom Rimom. Sedište je Pape, poglavara Rimokatoličke crkve. U okviru posete obilaze se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja , kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih  mapa kao i Sikstinska kapela sa freskama Mikelanđela, Botičelija i drugih velikih slikara, bazilika Sv. Petra, najveća crkva na svetu...   Slobodno posle podne. Polazak za Beograd u kasnim poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Italiju i Sloveniju sa kraćim usputnim odmorima.
6. dan (četvrtak, 3.januar) BEOGRAD  
Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 199 evra
Doplata za jednokrevetnu sobu je 69 evra

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
- autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
- 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa tri zvezdice)
- Razgledanje prema programu
- Troškove organizacije putovanja
- Usluge vodiča za sve vreme putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
- Fakultativni izleti i ulaznice
- Gradska taksa: za hotel 3* – 4 € po danu po osobi; za hotel 4* – 6 € po danu  po osobi (plaćanje u hotelu na recepciji).

UMANJENJA
- Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
- Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)

OPCIONE DOPLATE
- Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
- Doplata za dodatno sedište: 80 evra 

SMEŠTAJ
HOTEL ANTICO ACQUEDOTTO*** www.hotelanticoacquedotto.it
Hotel Antico Acquedotto je smešten u zelenoj stambenoj zoni  blizu drevnog rimskog akvadukta.Dobro je povezan sa centom grada, na samo  50m od hotela prolaze linije tramvaja i autobusa, koje povezuju ovaj deo grada sa Termini stanicom. U blizini hotela je i popularni deo Rima, Pinjeto, koji postaje sve više poznat po restoranima I barovima. Hotel ima recepciju, aperitiv bar i restoran. Sobe su  standardno opremljene, sa telefonom i TV – om. Wi–fi je besplatan . Doručak je kontinentalni–samoposluživanje.

- Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
- Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI
- Poludnevni fakultativni izlet Forum i Koloseum: Cena izleta: 35 evra. U cenu je uklučen odlazak autobusom (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica za Koleoseum, Forum, Palatino, usluge vodiča.
- Celodnevni  izlet  Napulj: Cena izleta: Napulj 35 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom,  usluge vodiča i razgledanje prema programu.
- Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu: Cena izleta: 40 evra odrasli / 20 evra deca do 12 godina. U cenu je uključen odlazak autobusom, (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica i usluge vodiča.
- Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "RIM"
- Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja
- Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA  
Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije. 3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE  
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
-Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
-Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi sad".