MOSKVA

Trajanje putovanja: 
6 DANA / 5 NOĆENJA
Prevoz: 
Autobus
Polazak: 
29.12.2018.
Cena: 
495 €

6 dana (5 noćenja sa doručkom,  smeštaj u hotelu kategorije 4* ) – avionom
Polazak: 29. decembar 2018. (povratak 03. januar 2019.)Moskva je  jedan od najstarijih gradova u Evropi. Prvi put se pominje 1147. godine, a od petnaestog veka postaje prestonica ruske države. Taj status Moskva je imala do 1712. kada se glavni grad seli u Sankt Peterburg. Značaj grada nije opadao, a Moskva je postala centar brojnih značajnih događaja za ruski narod. Dvadesetih godina prošlog veka Moskva je postala glavni grad Sovjetskog Saveza i od tada nije gubila taj status. Danas je ovo moderna svetska metropola, centar ruske države, kulture, ekonomije, sporta. Crkva Svetog Vasilija, zadužbina ruskog cara Ivana Groznog, je jedan od simbola grada Moskve, a ovde se danas nalazi muzej, Boljšoj teatar je jedan od najpoznatijih u svetu.

1. dan (subota, 29. decembar 2018.) BEOGRAD – MOSKVA
Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu "Nikola Tesla", u 15:00h. Let  avio kompanije Air Serbia za Moskvu u 17:00 (let JU 654). Dolazak na moskovski aerodrom Šeremetjevo u 21:50h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan  (nedelja, 30.decembar 2018.) MOSKVA
Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Slobodno vreme. Fakultativni program: Moskovski metro, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.       

3. dan (ponedeljak, 31.decembar 2018. ) MOSKVA
Doručak. Fakultativni program: Muzej Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i pretstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Slobodno vreme. Uveče odlazak na Crveni trg (sa vodičem, metroom), na kome se tradicionalno, uz veličanstven vatromet, dočekuje Nova godina. Noćenje.                                                                         
4. dan (utorak, 01.januar 2019.) MOSKVA
Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan (sreda, 02.januar 2019.) MOSKVA
Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Večernja Moskva sa reke - vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom "Radisson". Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, koja važi za jedan od najosvetljenijih gradova na svetu. Noćenje.
6. dan (četvrtak, 03.januar 2019.) MOSKVA – BEOGRAD
Doručak. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma Šeremetjevo. Let avio kompanije Air Serbia za Beograd u 22:40h (let JU 655). Dolazak u  Beograd u 23:40h.
                                                                                                      
CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 495 evra
Doplata za jednokrevetnu sobu je 105 evra.

Cena za decu 2-12 godina sa dvoje odraslih (dopunski ležaj*)     450
Za treću odraslu osobu cena ostaje ista, a smeštaj je moguć u dvokrevetnoj sobi ili u dvosobnom apartmanu (Junior suite).
* dopunski ležaj je nestandardne veličine i nije pogodan za osobe krupnije građe.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

  • avio prevoz Beograd-Moskva-Beograd (aviokompanija Air Serbia);
  • smeštaj u Moskvi - Vega Hotel & Convention Center 4*, u dvokrevetnim sobama, na bazi noćenja sa doručkom;
  • transferi prema programu;
  • panoramsko razgledanje Moskve;
  • usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča; troškove organizacije aranžmana.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

  • aerodromske takse i obavezno osiguranje u avio saobraćaju (cca 108 €, podložno je promeni);
  • fakultativni program;
  • individualni troškovi.  

SMEŠTAJ
Moskva, Vega Hotel & Convention Center 4*: www.hotel-vega.ru
Hotel je u sastavu nekadašnjeg kompleksa hotela Izmailovo. Metro stanica je na 70-80m od hotela. U neposrednoj blizini hotela nalazi se veliki broj restorana, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira. Vožnja metroom od hotela do Crvenog trga traje 15 min a ista razdaljina se može preći peške za 25 min. 2012. godine hotel je potpuno renoviran. Doručak je na bazi švedskog stola.

FAKULTATIVNI IZLETI:

MOSKVA

Obilazak Moskovskog metroa

10 EUR

Panorama Borodinske bitke

30 EUR

Krstarenje rekom Moskvom                                                              

35 EUR

Sergijev pasad  (bivši Zagorsk)

40 EUR

Muzej Kosmonautike             

30 EUR

Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve), Oružana palata

55 EUR *

Prijavljivanje fakultativnog izleta Kremlj i Oružana Palata, obavezno je prilikom uplate aranžmana ili najkasnije do 13.12.2018. jer na licu mesta, kao i nekoliko dana pre polaska, neće biti moguće. Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika.
Izuzetak je izlet u Sergijev Posad, sa minimalnim brojem od 10 učesnika za realizaciju.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "Moskva" Nova godina
- Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
- Uz blagovremeni upit u poslovnicama Atlantic Travela, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz doplatu.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
- Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke BANCA INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
- Plaćanje može biti: 1) AVANSNO: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Atlantic Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master,American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom NA RATE bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizatora putovanja ima potpisan ugovor. 3) Uplatom CELOKUPNOG IZNOSA platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Atlantic Travel preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. 

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI ORGANIZATORA PUTOVANJA
- Organizator putovanja  zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Ministarstva turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada  štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ilI na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi sad".