Beč februar-april

Trajanje putovanja: 
5 DANA/2 NOĆENJA
Prevoz: 
Autobus
Polazak: 
Februar-april 2018.
Cena: 
Od 95 €

BEČ
PARNDORF – BEČ – DUNAVSKI TORANJ– ŠENBRUN
5 dana (2 noćenja sa doručkom u hotelu 4* u Beču) – autobusom

Beč, carski grad i jedna od najstarijih metropola Evrope, je bio glavni grad Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije kada i dostiže svoj vrhunac krajem XIX veka. Omiljeno je odredište miliona turista iz celog sveta,najviše zahvaljujući mnogobrojnim kulturno–istorijskim spomenicima, palatama i raznovrsnoj kulturnoj ponudi.On je i muzička prestonica sveta u kojoj su živeli i stvarali najpoznatiji kompozitori:  Hajdn,  Mocart,  Betoven…  Među mnogobrojnim atrakcijama posebno mesto zauzimaju Bečka opera, dvorac Šenbrun, Hofburg katedrala sv. Stefana, zabavni park "Prater". Beč se svrstava  među gradove sa najvišim kvalitetom života.

1. dan BEOGRAD – . Sastanak u Beogradu u 22.30  Polazak autobusa u 23.00 časa. Polazak iz Novog Sada u 00.15 časova  ispred železničke stanice (kod Lokomotive). Noćna vožnja kroz Mađarsku do Beča sa kraćim usputnim zadržavanjima.
2. dan  BEČ Dolazak u outlet  tržni centar Parndorf. Slobodno vreme. U podnevnim časovima nastavak putovanja do Beča. Panoramsko razgledanje grada: Opera, dvorac Hofburg, Parlament, Burgteatar, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater – zabavni park sa velikim točkom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine, , Dunavski toranj,  katedrala sv. Stefana... Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan BEČ Doručak. Polazak na razgledanje Beča u pratnji vodiča : Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Opera, Univerzitet, Palata Belvedere, katedrala Sv.Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija,  u pratnji vodiča. Fakultaitivni izlet do Dunavskog  tornja odakle možete uživati u jedinstvenom pogledu na panoramu grada. Slobodno vreme.  Povratak u hotel. Noćenje.
4. dan BEČ. Doručak. Fakultativni izlet "Kraljevski dvorac Šenbrun". Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je počela da se gradi u XVII veku. Sastoji se od preko 1400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanička bašta, muzej kočija i najstariji zoološki vrt Evrope. Danas je dvorac pretvoren u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine i pod zaštitom jeUNESCO–a. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Pratera, najpoznatijeg  zabavnog parka u Austriji. Polazak za Beograd u večernjim satima. Noćna vožnja kroz  Mađarsku.
5. dan  BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.


CENA PUTOVANJA PO OSOBI

TERMIN

HOTEL

CENA PO OSOBI

DOPLATA ZA jednokrevetnu SOBU

14.02.-18.02.

HOTEL SENATOR

99 evra

65 evra

08.03.-12.03.

EVENTHOTEL PYRAMIDE

95 evra

60 evra

05.04.-09.04.

EVENTHOTEL PYRAMIDE

           129  evra

75 evra


U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
• prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
•  dva noćenje sa doručkom u hotelu sa četiri zvezdice u Beču u dvokrevetnoj sobi
•  razgledanje grada prema programu; usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
• fakultativni izleti i posete
•  međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

OPCIONE DOPLATE
• Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
• Doplata za dodatno sedište: 40 evra

SMEŠTAJ
•HOTEL SENATOR  4* www.senator-hotel.eu/sr-sr/
Nalazi se na izvrsnoj lokaciji, na samo 12 min vožnje  tramvajem do centra Beča i Gradske većnice..Sve sobe imaju mini bar, sef, klimu, TWC  fen, klimu, , sef, SAT TV. Gostima hotela na raspolaganju su 3 restorana,
•HOTEL AUSTRIA TREND BOSEI 4* https://www.austria-trend.at/en/hotels/bosei
Hotel Austria Trend Bosei je smešten u južnom obodu Beča. Vožnja od 25 minuta tramvajskom linijom odvešće vas do centra grada.Hotel ima veliku panoramsku terasu sa koje se pruža predivan pogled na Bečku šumu. Besplatan bežični internet dostupan je i u sobama. Sobe su klimatizovane i poseduju sef, mini-bar, TV sa satelitskim kanalima i kupatilo sa  fenom za kosu. Doručak na bazi švedskog stola.
• Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE
• " Kraljevski dvorac Šenbrun". Cena: 25 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija i ulaznica za posetu dvorcu Šenbrun.
• "Dunavski toranj "Cena: 15 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija, ulaznica. Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Austriji, isključivo u evrima u efektivi. Potrebno je najmanje 25 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
• Prater  Cena: 10 evra  Potrebno je najmanje 25 učesnika za realizaciju izleta.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE
• Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana pre polaska na put ili do popune mesta.
• Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja.
• Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama..
• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA • • Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, Banca Intesa–e ) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije. 3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE  • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. • Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)• Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.– EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2017 od 25.01.2017. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300055359 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi sad".