Cinque Terre

Trajanje putovanja: 
6 DANA/3 NOĆENJA
Prevoz: 
Autobus
Polazak: 
16.10.
Cena: 
209 €

ĐENOVA-MENTON-SANREMO-CINQUE TERRE-PORTOFINO
6 dana (3 noćenja) u hotelu kategorije 3*  – autobusom

Đenova, grad Kristofora Kolumba i Garibaldija, vekovna rivalka Venecije sa kojom se borila i dobijala primat na moru. Raskošne palate, stara luka sa novim sadržajem (pomorski muzej i najveći akvarijum, botanička bašta, mnoštvo prodavnica i sjajnih restorana, neopisiva živost Mediterana.  Nacionalni park "Cinque terre" (pet zemalja) pod zaštitom je UNESCO-a i  predstavlja skup od pet terasasto izniklih  naselja  na strmim liticama ligurijske rivijere, do kojih je nemoguće doći kolima. Autentičnost i nedostatak komercijlizacije čini da odišu posebnim šarmom. Živopisne kuće pastelnih boja, primorski šarm, mreža puteljaka za šetnju je nešto što  nikoga nije ostavilo ravnodušnim.CinqueTerre odiše drugačijim vremenom, kada su ljudi živeli jednostavnije i spokojnije.               

1. dan BEOGRAD Sastanak grupe u 17:30 h. Polazak u 18:00 h.  Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Đenovi.
2. dan ĐENOVA Dolazak u Đenovu u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje centra grada, koji je proglašen delom svetske kulturne baštine, Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stara luka, stari svetionik  La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba...Smeštaj u hotel u Đenovi. Slobodno vreme.  Noćenje.
3. dan ĐENOVA – OBALA CVEĆA – MENTON –  SANREMO Doručak. Celodnevni fakultativni izlet "Menton i Obala cveća". Vožnja do Mentona, mondenskog centra  na  Francuskoj rivijeri koji se još naziva "La perle de la France" – "Biser Francuske". Nakon dolaska, obilazak Mentona: stari grad sa izuzetnim  mediteranskim šarmom, lepa marina, živopisne  pjacete...Slobodno vreme. Nastavak putovanja  do Sanrema. Dolazak u Sanremo i odlazak do Ruske crkve u kojoj je bio sahranjen crnogorski kralj Nikola I  Petrović. Kraći obilazak  starog dela grada - La Pinja. Slobodno vreme u centru kraj čuvenog kazina i šetališta uz more.... Povratak u hotel.  Noćenje.
4. dan ĐENOVA – LEVANTO – "CINQUE TERRE" Doručak. Celodnevni  fakultativni izlet do "Cinque Terre": Vožnja do mesta Levanto  gde se ukrcava na  voz koj povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka .Obilazi se četiri sela. Odlazak do najvećeg  naselja u okviru parka Riomađore   (Riomaggiore) koje leži na stenama duž  potoka Mađore i spušta se ka moru u formi amfiteatra.Obilazak  tvrđave, crkve. Nastavak putovanja vozom do Manarole , tipičnog sela ove regije sa kućama koje se spuštaju terasasto  do same obale mora.Vožnja vozom do sledećeg sela Vernaca (Vernazza) koje je izgrađeno na uzvišenju oko gotske crkv   Sv.Margarite antiohiske iz 13-og veka. Četvrto selo koje se obilazi je  Monterosa (Monterosso  al Mare), koje  leži u sredini  malog zaliva, sa kućama u obliku kula  (case – tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
5. dan ĐENOVA  –PORTOFINO – RAPALO Doručak. Napuštanje hotela i odlazak  do živopisnog zaliva  Tigulio, gde su smeštena  tri predivna gradića Rapalo, Santa Margarita i Portofino. Slobodno vreme u Santa Margariti ili fakultativni odlazak do  Portofina brodom. Portofino je  mala, dobro zaštićena luka koja je tokom srednjeg veka bila  sidrište đenovljanske trgovačke flote. Tokom  istorije  posećivale su je slavne ličnosti  počev od Ričarda Lavljeg srca, do plejade kraljeva,  plemića, industrijalaca, političara i  naučnika, filmskih i estradnih zvezda italijanskih i evropskih mondenskih letovališta  još od  kraja 19-veka. Odlazak do Rapala, slobodno vreme. U  popodnevnim časovima polazak za  Beograd.  Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6. dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.         

CENA PUTOVANJA PO OSOBI

TERMIN

HOTEL

CENA PO OSOBI

DOPLATA za jednokrevetnu sobu

16.10.-21.10.2019.

Hotel 3*

209 evra

60 evra


U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
- Prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) na navedenoj relacij
- Tri noćenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice u mestu Đenova
- Razgledanja gradova po programu
- Usluge vodiča
- Troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
- Fakultativni izleti
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
- Obavezna gradska komunalna taksa, plaća se na recepciji hotela – za boravak u hotelima sa 2 i 3*  2 € po noćenju / po osobi, a za  
boravak u hotelima sa 4* – 3 € po noćenju / po osobi

UMANJENJA
- Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
- Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
- Umanjenje za sopstveni prevoz 60 evra po osobi (VAŽNO: putnici sa sopstvenog prevoza nemaju razgledanje grada po dolasku i    
fakultativni izleti zavise od raspoloživosti mesta u autobusu)

OPCIONE DOPLATE
- Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
- Doplata za dodatno sedište: 75 evra

SMEŠTAJ
- HOTEL NUOVO NORD 3*   https://www.hotelnuovonord.com/i
Hotel se nalazi u jednoj od najbolje ocenjenih oblasti u Đenovi, u blizini čuvenih znamenitosti. Hotel  raspolaže sa restoranom i barom.  
Svaka soba poseduje kupatilo,  (tuš/WC), telefon, TV, klimu uređaj. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
- Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.
- Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne I treći , pomoćni ležaj  može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI
- Celodnevni izlet autobusom i vozom Cinque Terre Cena: 35 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka "Cinque Terre", usluge vodiča.
- Celodnevni izlet autobusom Menton i Obala cveća Cena: 25 evra.
- Vožnja brodom do Portofina Cena: 13 eura.
- Prijavljivanje za ove izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje a plaćanje je u Italiji, isključivo u evrima, u efektivi.
Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih izleti bi mogli da se realizuju uz korekciju cene.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskh praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "CINQUE TERRE"
- Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 10 dana pre polaska ili do popune mesta. - Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja. - Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
-  Cena putovanja iskazana je u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
- Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE
- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. - Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE) - Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi sad".