Umbrija

Trajanje putovanja: 
6 DANA/3 NOĆENJA
Prevoz: 
Autobus
Polazak: 
22.05. i 02.10.
Cena: 
189 €

UMBRIJA
ASIZI – PERUĐA –  ORVIJETO – KORTONA– ARECO – GUBIO
6 dana ( 3 noćenja sa doručkom, smeštaj u hotelu kategorije  3* ) autobusom
Polazak: 22.maj 2019. (povratak: 27. maj 2019.)
Polazak: 02.oktobar 2019. (povratak: 07. oktobar 2019.)

Kažu da svi putevi vode u Rim. Jedan od njih prolazi kroz Umbriju. Umbrija je regija koja se nalazi u centralnoj Italiji. Prostire se između Toskane i predela kojim dominira večni grad Rim. Poznata je po lepotama prirodnih predela sa brojnim selima od kojih se većina nalazi isključivo na uzvišenjima odakle se pruža neverovatan pogled na doline. Glavni grad ove regije je Peruđa, a najčuvenije manje mesto Umbrije je Asizi, poznato po Svetom Franji Asiškom.Umbriju još nazivaju , "zeleno srce Italije"… Upoznajte drugačiju Italiju, gde vreme sporo teče i napravite sebi novu dimenziju odmora.
6 dana / 3 noćen

1.dan BEOGRAD Sastanak grupe i 17:30 h , polazak u 18:00 h. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2.dan ASIZI- PERUĐA Prepodnevni dolazak u Asizi. Grad Asizi je rodno mesto sv. Franje Asiškog, jednog od najvećih svetitelja Rimokatoličke crkve, koji je u njemu osnovao franjevački red. Panoramsko razgledanje grada: spektakularna Bazilika sv. Franje s franjevačkim samostanom Sacro Convento i čuvenim Đotovim freskama, koje su pod zaštitom  UNESCA... Smeštaj u hotel u okolini Peruđe. Slobodno vreme. Noćenje.
3.dan PERUĐA –ORVIJETO– PERUĐA Doručak. Nakon doručka odlazak mini vozom do istorijskog centra grada.Razgledanje grada: Katedradrala San Lorenco, crkva sv. Petra i srednjovjekovni akvadukt, Fontana Maggiore, Palata dei Priori, Etrurski slavoluk, Mermerna fontana. Peruđa je poznata i kao grad čokolade,grad koji će vas osvojiti već na prvi pogled. Slobodno vreme u centru grada, za šetnju i uživanje u ukusima čuvene "bacci perugina"(poljubci iz Peruđe) čokolade.U ranim poslepodnevnim časovima fakultativni odlazak do Orvieta. Po dolasku u Orvieto, čuveni gradić ove regije, ukrcavanje na žičaru, koja vodi do istorijskog dela grada koji se nalazi na krečnjačkoj steni koja kao da će svakog časa da se obruši pod težinom predivne katedrale građene 3 veka. Organizovano razgledanje grada, šetnja glavnom ulicom Kavur, koja vodi do trga Duomo, na kom se nalazi veličanstvena katedrala, zatim odlazak do Trga naroda, gde je središte uprave nad gradom. Povratak u hotel . Noćenje.
4.dan PERUĐA –KORTONA- ARECO– PERUĐA  Doručak. Fakultativni izlet do Kortone. Dolazak u mali, prelepi gradić Kortonu.. Po dolasku, kraći obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje: Trg Republike , palata  Komune  –  sedište uprave grada, palata Kasali...  Slobodno vreme. Kraće putovanje do Areca, jednog od najlepših toskanskih gradova.  Obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje: trg Grande koji predstavlja najlepši deo Areca, čuven i po tome što  je poslužio kao scenografija za poznati  film "La Vita e Bella"( Život je lep), prelepe katedrale Duomo, crkva Sv. Franje, Petrarkina kuća u kojoj je rođen čuveni pesnik ...Povratak u hotel. Noćenje.
5.dan PERUĐA –GUBIO Doručak. U toku prepodneva polazak iz Peruđe. Odlazak do srednjovekovnog grada Gubia, petog po veličini u oblasti Umbrije. Grad se nalazi na veoma neobičnom mestu, strmoj padini iznad koje se uzdiže planina Inđino. Obilazak trga Grande, na kom se nalazi palata Konzula i Duždeva palata. Slobodno vreme za šetnju. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.
6.dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI: 189 evra
Doplata za jednokrevetnu sobu je 60 evra

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
:
- Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
- Tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije 3*
- Razgledanja prema programu
- Usluge licenciranog vodiča
- Troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
- Fakultativni izleti 
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

UMANJENJA
- Umanjenje za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
- Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)

SMEŠTAJ
- Hotel IL PERUGINO 3* www.hotelilperugino.it
Hotel je  udaljen oko 15 minuta vožnje od centra Peruđe. Moderno je opremljen, ima recepciju, bar, restoran. Sobe su dvokrevetne, standardno opremljene I sadrže kupatilo, telefon I TV. Wi-Fi internet je besplatan u zajedničkim prostorijama. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
- Organizator putovanja  zadržava pravo zamene ovih hotela, hotelima iste ili više kategorije.
- Sobe sa pomoćnim ležajem su manje konforne i treći, pomoćni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI

  • Poludnevni fakultativni izlet za Orvijeto Cena: 20 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, prevoz žičarom, usluge vodiča I posete navednim mestima bez ulaznica.
  • Poludnevni fakultativni izlet Kortona - Areco Cena: 25 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, usluge vodiča I posete navednim mestima bez ulaznica.
  • Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u inostranstvu, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
  • Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinaciji, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "UMBRIJA"
- Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. - Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim I dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
- Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organozatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije. 3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master Banca Intesa–e) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
- Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE 
- Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važeći pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne  garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
-Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi sad".