Glifada - Letovanje + Putovanje

  • Slike letovališta
  • Slike hotela
  • Slike lokaliteta
Trajanje putovanja: 
10 DANA
Polazak: 
10.08.2018.
Prevoz: 
Autobus
Cena: 
439€

2 U 1 (Letovanje + Putovanje)

Meteori – Glifada – Atina –Delfi

10 dana autobusom
Termini:
10.08.-19.08.2018

Program putovanja:
1. dan     Beograd
Polazak iz Beograda u večernjim satima. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora.

2. dan      Meteori – Glifada
Ulazak u Grčku u ranim jutarnjim satima. Dolazak  na Meteore u prepodnevnim satima. Obilazak Meteora, koji predstavljaju skupinu pravoslavnih manastira. Sam naziv Meteori potiče od grčke reči "meteora"-lebdeće kamenje, tj. kamenje koje lebdi u raju. Nekada je bilo 20 manastira, a danas je ostalo samo 6 (4 muška i 2 ženska): Veliki Meteor ili Preobraženjski, Varlam, Rusanu,  Sv. Nikola Anapauski, Sv. Stefan i Sv. Trojica. Meteori su pod zaštitom UNESCO-a.. Obilazak spomenika kulture od izuzetnog značaja (Veliki Meteori, Sveta Trojica, Varlam ...).  Po završetku programa obilazak jedne od "fabrika ikona" u podnožju Meteora. Nastavak putovanja ka Glifadi. Dolazak na Glifadu u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.-8  dan    Glifada
Boravak u hotelu na bazi noćenja sa doručkom. Slobodno vreme za kupanje i individualne aktivnosti. Tokom boravka na Glifadi, odlazak do Atine na poludnevni izlet:  panoramsko razgledanje Atine autobusom: Trg Omonija (najstariji u Atini), neoklasične zgrade Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej). Najveći atinski trg Sintagma sa neoklasičnom zgradom Novog Parlamenta (izvorno je služila kao Kraljevska Palata grčke monarhije do 1924.god., nakon opsežnog renoviranja, od 1936. pa nadalje zgrada Parlamenta). U predvorju se nalazi grob neznanog junaka koji čuvaju Evzoni (predsednička garda) u tradicionalnoj uniformi, ceremonijalna smena straže je svakog sata. Obilazak Olimpijskog stadiona, gde su 1896. godine održane prve moderne Olimpijske igre, i Zevsovog hrama (kolosalna gradjevina počela je da se gradi u 5.veku p.n.e., nije završena sve do vladavine rimskog cara Hadrijana u 2.veku). Odlazak na Akropolj i  poseta remek dela iz zlatnog doba Atine: Propilei, hram boginje Atine, Erehteon i Partenon. Nakon obilaska Akropolja slobodno vreme u centru Atine za šoping i individualne aktivnosti. Povratak u hotel u popodnevnim satima.
Tokom boravka na Glifadi mogućnost organizovanja fakultativnih izleta:
- Argolida (Peloponez)
Obilazak Epidaurusa koji je poznat kao mesto rodjenja Apolonovog sina, Asklepija tj. Eskulapa, boga medicine. Obilazak pozorišta iz 4.v.p.n.e., sa oko 14000 mesta, čuvenog po svojoj izuzetnoj akustičnosti (novčić ispušten u centar pozorista jasno se čuje kako pada i na vrhu amfiteatra, u poslednjem, 55. redu). Nastavak putovanja i dolazak u Nafplion, nekadašnju prestonicu Grčke. Pauza u ovom prelepom gradu na moru. Dolazak u Mikenu, koja je u drugom milenijumu p.n.e. bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije, te se i ceo taj period grčke istorije naziva "mikenskim". Obilazak Atrejeve riznice (najprimitivniji i najstariji pokušaj izgradnje kupole na tlu Evrope) i ulazne kapija Mikene, Lavljih vrata (tako nazvana po dubokom reljefu koji predstavlja dve lavice). Celo arheološko nalazište Mikene je dobro očuvano tako da i danas ruševine "kiklopskih" zidina i palata izazivaju divljenje, naročito ako se ima na umu da su izgradjene hiljadu godina pre spomenika klasične Grčke.  
-Vuljagmeni - Sunion
Odlazak do Vuljagmenija, ekskluzivnog odmarališta na atinskoj rivijeri, takodje i velike marine u kojoj su usidrene prelepe jahte. Prošetaćemo promenadom ovog mondenskog letovališta. Nastavak putovanja ka Sunionu, najjužnijoj tački Balkanskog poluostrva. Obilazak ostataka Posejdonovog hrama (posvećenog bogu mora), koji je okružen morem sa tri strane. Mesto je danas izuzetno popularno medju turistima,  obzirom da suton u Egejskom moru, kada se gleda iz ruševina, pruža spektakularan prizor.

9. dan Glifada – Delfi
Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka Delfima. Po dolasku, obilazak Delfa: Apolonov hram, antičko pozorište, atletski stadion, muzej...  Smeštaj grupe u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

10. dan  Delfi – Srbija
Doručak. Napuštanje hotela.  Polazak za Srbiju. Dnevno-noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju sa usputnim pauzama za odmor. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

Cene aranžmana po osobi:  439 €
FIRST MINUTE PONUDA: 10% POPUSTA ZA UPLATE U CELOSTI  DO 15.05.2018


Doplata za jednokrevetnu sobu:  198€
Popust za decu do 12 godina: 20%
Cena aranžmana je po osobi i obuhvata:
•Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, tv/dvd) prema programu putovanja;
•8 noćenja sa doručkom  (Glifada -7;  Delfi -1) u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama;
•Razgledanje Meteora, Atine, Akropolja i Delfa.
•Stručnog vodiča tokom putovanja;
•Troškove organizacije putovanja.
Cena aranžmana ne obuhvata:
•Medjunarodno zdravstveno osiguranje;
•Ulaznice za lokalitete: Meteori - 3€, Akropolj - 20€, Delfi - 12€;
•Fakultativne izlete:
-Argolida (Peloponez) - 55€ (sa ulaznicama za Epidaurus i Mikenu);
-Vuljagmeni-Sunion - 25€ (sa ulaznicom za Sunion);
- Grčko veče (večera sa pićem + muzičko- folkorni program) - 30€;
•Individualne troškove.
Napomena: za realizaciju fakultativnih izleta minimum je 30 osoba. 

Informacije o hotelima:
Glifada: Hotel "Palmyra Bech" 4* www.palmyra.gr ili Hotel "Emmantina" 4* www.emmantina.gr 
Delfi: Hotel "Fedriades" 3* www.fedriades.com  ili Hotel "Parnassos" 3* www.parnassos.org

  
Uslovi  plaćanja:
Cena aranžmana je izražena u eurima (€). Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Banke Intesa za efektivu na dan uplate. Prilikom svake uplate obračunava se ekvivalent u € i ostatak duga ostaje izražen u €. Akontacija od 40% se plaća prilikom rezervacije, ostatak se plaća 15 dana pre polaska ili odloženo: 40% prilikom rezervacije, a ostatak deponovanjem čekova građana u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 25.12.2018.

Opšte napomene:
Atlantic Travel & Service zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Atlantic Travel & Service, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Organizator putovanja ima licencu OTP 325/2010 izdatu 18. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0122/2018 od 10.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059617 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad".  
Za realizaciju putovanja neophadan je minimum 45 plativih osoba.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Organizatora, usaglašeni sa YUTA standardom. Organizator putovanja "Atlantic Travel & Service", licenca br. APR OTP 325/2010.