Nafpaktos - Letovanje + Putovanje

  • Slike letovališta
  • Slike hotela
  • Slike lokaliteta
Trajanje putovanja: 
12 DANA
Polazak: 
14.07.2018.
Prevoz: 
Autobus
Cena: 
339€ / 379€

2 U 1 -  LETOVANJE + PUTOVANJE

Delfi – Nafpaktos – Peloponez – Atina

12 dana autobusom
Termin:
14.07.-25.07.2018

Program putovanja:
1. dan    Beograd
Polazak iz Beograda u večernjim satima. Noćna vožnja kroz Srbiju I Makedoniju sa usputnim pauzama radi odmora.

2. dan     Delfi – Nafpaktos
Dolazak na Delfe u prepodnevnim satima. Obilazak lokaliteta: Apolonov hram, antičko pozorište, atletski stadion, muzej...  Slobodno vreme. Nastavak putovanja do letovališta Nafpaktos. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.-8. dan Nafpaktos
Boravak u hotelu na bazi noćenja sa doručkom. Slobodno vreme.
(Tokom boravka u Nafpaktosu mogućnost celodnevnog fakultativnog izleta: Olimpija – Patra.)
Obilazak drevne Olimpije: Zevsov i Herin hram, drevni stadion na kome su prvi put održane Olimpijske igre, Filipion, Leonideum, arheološki muzej. Kraće slobodno vreme. Nastavak putovanja ka Patri. Po dolasku, obilazak trećeg po veličini grada u Grčkoj i najvećeg grada na Peloponezu (oko 280,000 stanovnika). Proglašen je za Evropski grad kulture 2006. Grad je verovatno dobio današnji naziv po mitskom liku Patreasu, potomku mitskog Lakademnona, osnivača Sparte.  Slobodno vreme za šetnju pored mora, šoping… Povratak u hotel.

09. dan    Nafpaktos – Peloponez – Atina
Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka Peloponezu. Celodnevni program Argolida (Peloponez). Putovanje preko mosta "Rio – Antirio" (koji spaja Peloponez sa kontinentalnim delom Grčke). Dolazak u Epidaurus koji je poznat kao mesto rodjenja Apolonovog sina, Asklepija tj. Eskulapa, boga medicine. Obilazak pozorišta iz 4.veku p.n.e., sa oko 14000 mesta, čuveno po svojoj izuzetnoj akustičnosti (novčić ispušten u centar pozorišta jasno se čuje kako pada i na vrhu amfiteatra, u poslednjem, 55. redu). Nastavak putovanja i dolazak u Napflion, nekadašnju prestonicu Grčke. Pauza u ovom prelepom gradu na moru. Dolazak u Mikenu, koja je u drugom milenijumu p.n.e. bila jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije, te se i ceo taj period grčke istorije naziva "mikenskim". Obilazak Atrejeve riznice (najprimitivniji i najstariji pokušaj izgradnje kupole na tlu Evrope) i ulazne kapije Mikene, Lavljih vrata (tako nazvana po dubokom reljefu koji predstavlja dve lavice). Celo arheološko nalazište Mikene je dobro očuvano tako da i danas ruševine "kiklopskih" zidina i palata izazivaju divljenje, naročito ako se ima na umu da su izgradjene hiljadu godina pre spomenika klasične Grčke. Nastavak putovanja ka Atini preko Korintskog kanala koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Po dolasku u Atinu, smeštaj grupe u hotel. Noćenje.

10. dan     Atina
Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Omonija (najstariji u Atini), neoklasične zgrade Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej). Najveći atinski trg Sintagma sa neoklasičnom zgradom Novog Parlamenta (izvorno je služila kao Kraljevska Palata grčke monarhije do 1924.god., nakon opsežnog renoviranja, od 1936. pa nadalje zgrada Parlamenta). U predvorju se nalazi grob neznanog junaka koga čuvaju Evzoni (predsednička garda) u tradicionalnoj uniformi, ceremonijalna smena straže je svakog sata. Obilazak Olimpijskog stadiona, gde su 1896. godine održane prve moderne Olimpijske igre, i Zevsovog hrama (kolosalna gradjevina počela je da se gradi u 5.veku p.n.e., nije završena sve do vladavine rimskog cara Hadrijana u 2.veku). Odlazak na Akropolj i  poseta remek dela iz zlatnog doba Atine: Propilei, hram boginje Atine, Erehteon i Partenon. Slobodno vreme. Povratak u hotel. U večernjim satima fakultativni odlazak na Grčko veče (u centru Atine, na Plaki u taverni "Neos Rigas", večera sa pićem + muzičko- folkorni program). Povratak u hotel. Noćenje.
11.dan       Atina – Srbija
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim satima. Dnevno-noćna vožnja kroz Grčku I Makedoniju sa usputnim pauzama radi odmora.
12. dan      Srbija
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

Cena aranžmana po osobi:
339€ - Hotel 2* u Nafpaktosu
379€ - Hotel 3* u Nafpaktosu

FIRST MINUTE PONUDA: 


Doplata za jednokrevetnu sobu: 110€
Popusti za decu do 12 godina: 20%

Cena aranžmana je po osobi i obuhvata:
•Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima, tv/dvd) prema programu putovanja;
•9 noćenja sa doručkom  ( Nafpaktos -7; Atina -2) u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama;
•Razgledanje Delfa, Peloponeza (Epidaurus, Nafplion i Mikena) i Atine;
•Stručnog vodiča tokom putovanja;
•Troškove organizacije putovanja.

Cena aranžmana ne obuhvata:
•Medjunarodno zdravstveno osiguranje;
•Ulaznice za lokalitete: Delfi 12€,  Akropolj 20€, Epidaurus 12€, Mikena 12;
•Fakultativni izleti:
- Grčko veče (večera sa pićem + muzičko- folkorni program) - 30€;
- Olimpija (sa ulaznicom) - Patra - 45€;
•Individualne troškove.
Napomena: za realizaciju fakultativnih izleta minimum je 30 osoba.  

Informacije o hotelima:
Nafpaktos: Hotel Afroditi 2* www.hotelafroditi.com
Hotel Nafpaktos 3* www.hotelnafpaktos.gr                 
Atina:          Hotel "Golden City" 3* www.golden-city.hotelsathens.org
Hotel "Crystal City" 3* www.crystalcity.gr

Uslovi plaćanja:
Cena aranžmana je izražena u eurima (€). Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu Banke Intesa za efektivu na dan uplate. Prilikom svake uplate obračunava se ekvivalent u € i ostatak duga ostaje izražen u €. Akontacija od 40% se plaća prilikom rezervacije, ostatak se plaća  15 dana pre polaska ili odloženo: 40% prilikom rezervacije, a ostatak deponovanjem čekova građana u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 25.12.2018.

Opšte napomene:
Atlantic Travel & Service zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. - U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Atlantic Travel & Service, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. - Organizator putovanja ima licencu OTP 325/2010 izdatu 18. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0122/2018 od 10.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059617 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad".  
Za realizaciju putovanja neophadan je minimum 45 plativih osoba.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Organizatora, usaglašeni sa YUTA standardom. Organizator putovanja "Atlantic Travel & Service", licenca br. APR OTP 325/2010.